Masmediálna tvorba

741

Príprava na prácu moderátora a redaktora v televízii, rozhlase aj v tlači, tvorba webových stránok.