Masmediálne štúdiá

663

Príprava je zameraná na oblasť mediálneho trhu a mediálnej tvorby, špecifiká printových médií, rozhlasu a TV. Absolventi sa uplatnia v pozíciách ako mediálny, informačný či kreatívny pracovník, v oblasti propagácie alebo ako reprezentanti spoločnosti pre styk s verejnosťou.