Mechanik – elektrotechnik

612

– silnoprúdová technika, automatizačná technika

– žiaci sa pripravujú na povolanie v profesiách pre elektrické zariadenia v oblastiach strojov a prístrojov, rozvodov a využitia elektrickej energie, v oblastiach inteligentných inštalácií, v programovaní a používaní priemyselných automatizačných a robotických zariadení