Mechanik nastavovač

506

– 4-ročný študijný odbor

– programovanie a nastavovanie počítačovo riadených (CNC) obrábacích strojov a zariadení