Mechanizátor lesnej výroby

1041

Absolvent  získa  odbornú  kvalifikáciu  v  oblasti  ťažby, sústreďovania, manipulácie, druhovaní, odkôrňovaní a odvoze dreva  mechanizačnými  prostriedkami.  Pozná  a  má  osvojené princípy   realizácie   pracovných   postupov   v   ťažbe   a sústreďovaní dreva v ťažkom teréne a pri kalamitách. Dokáže pripraviť  lesný  kolesový  traktor  na  sústreďovanie  dreva, univerzálny   traktor   a   závesné   náradie,   mechanizačné prostriedky  na  nakladanie  a  odvoz  dreva,  vie  samostatne vykonávať   bežnú   údržbu,   nastavovanie   a   zoraďovanie zložitých   mechanizačných   prostriedkov   v   ťažbovej   a pestovateľskej činnosti a v manipulácii dreva v skladoch. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi všetkých učebných odborov sa môžu uchádzať o nadstavbové štúdium v študijnom  odbore poľnohospodárstvo a v študijnom odbore  lesné  hospodárstvo  končiace  maturitnou skúškou.