Obchodná akadémia – bilingválne štúdium

1735

5-ročné bilingválne štúdium je zamerané na vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku.