Obchodná akadémia

744

– v 3. a 4. ročníku je možnosť špecializácie podľa voliteľných predmetov:

– cvičná firma

– praktické účtovníctvo

– poisťovníctvo

– aplikovaná ekonomika

– počítačové zručnosti – certifikát ECDL

– daňová sústava

– banková sústava

– podnikateľské zručnosti