Obchodná akadémia

732

V 3. a 4. ročníku je možnosť špecializácie podľa blokov voliteľných predmetov:

    – marketing

    – bankovníctvo

    – cvičná firma

    – daňová sústava

    – aplikovaná ekonómia