Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

1279

Študijný odbor vhodný predovšetkým pre jazykovo zdatných žiakov. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, kultúry osobného prejavu, medzinárodnej diplomacie, podnikania v oblasti medzinárodného obchodu, oblasť administratívy anglicky hovoriacich krajín, základy obchodného práva, marketing v zahraničnom obchode, odbornú komunikáciu v anglickom jazyku a podobne. Príprava sa realizuje formou teoretického vyučovania a praktickej prípravy v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktická príprava prebieha v druhom ročníku v odbornej učebni a v ďalších ročníkoch v konkrétnych podnikateľských subjektoch. Uplatnenie nájdu absolventi nielen v našich, ale predovšetkým v spoločnostiach so zahraničnou účasťou a v zahraničí.