Obrábač kovov

586

– 3-ročný učebný odbor

– po skončení štúdia môžeš byť sústružníkom, frézarom, brusičom