Obrazová a zvuková tvorba

644

– počítačová grafika, počítačová animácia, tvorba špeciálnych filmových efektov v 2D a 3D grafických softvéroch