Obrazová a zvuková tvorba

525

– počítačová grafika, počítačová animácia, tvorba špeciálnych filmových efektov v 2D a 3D grafických softvéroch