Ochrana osôb a majetku

686

Budeš sa môcť uplatniť v bezpečnostných službách (súkromné bezpečnostné služby, policajný zbor, obecná polícia, železničná polícia, mýtna polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže, colná správa), v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a v hasičskom a záchrannom zbore. Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.