Ortopedický technik

656

Uplatní sa v zariadeniach ortopedickej protetiky, zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb ľudského tela.