Pedagogický asistent

796

Získa pedagogické vzdelanie, vďaka ktorému môže asistovať učiteľom pri práci so žiakmi a študentmi, ktorí potrebujú pomôcť – od materskej po SŠ, či študovať ďalej na VŠ príbuzný odbor špeciálna pedagogika.