Pedagogický asistent

620

Absolventi vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s priamou pedagogickou činnosťou a individuálnou prácou s deťmi v MŠ, so žiakmi ZŠ a študentmi podľa inštrukcií pedagóga, prácou so žiakmi špeciálnej školy alebo prácou so žiakmi s nadaním.