Polygrafia – polygrafická technológia

761

Odborník schopný vykonávať marketingové činnosti v oblasti printových a digitálnych médií. Je tiež schopný riadiť operácie polygrafickej výroby.