Polygrafia – polygrafická technológia

692

Odborník schopný vykonávať marketingové činnosti v oblasti printových a digitálnych médií. Je tiež schopný riadiť operácie polygrafickej výroby.