Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

662

– absolvent ovláda prácu v hotelierstve a cestovnom ruchu,

– ovláda administratívne práce, obslužné činnosti, ekonomicko-právne aspekty podnikania,

 – služby v cestovnom ruchu,

 – manažment ubytovacích, dopravných a stravovacích služieb,

 – ovláda gastronómiu, technológiu prípravy jedál,

 – techniku obsluhy a celkovú prevádzku hotela,

 – ovláda prácu na všetkých úsekoch cestovného ruchu,

– uplatnenie: odborník so širokým profilom, adaptabilný, schopný tímovej práce  v hoteloch, službách, cestovnom ruchu, verejnej správe, cestovných kanceláriách. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.