Prevádzka a ekonomika dopravy

565

Absolvent je pripravený na zabezpečenie a riadenie dopraných služieb, na aktívnu účasť vo všestrannej činnosti logistických centier a riadenie vnútrofiremnej logistiky. V oblasti logistiky v doprave pozná: základné zákony a predpisy týkajúce sa colného konania, spôsoby a zásady vypracovania prepravných zmlúv a ich fakturácie, základné druhy a konštrukciu dopravných a prepravných prostriedkov. Logistika a logistické spoločnosti majú nenahraditeľné miesto v moderných štruktúrach obchodu.