Prevádzka a ekonomika dopravy

496

– zameranie na prevádzku a ekonomiku dopravy