Prevádzka a ekonomika dopravy

604

– zameranie na prevádzku a ekonomiku dopravy