Priemyselný dizajn

607

Absolvent dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach priemyselného a produktového dizajnu, interiérového dizajnu, úžitkového umenia a voľnej tvorby:

Tradičná a digitálna kresba a 3D modelovanie,  2D A 3D navrhovanie v počítačových programoch, navrhovanie a tvorba prototypov v rôznych odvetví – šperk, socha, nábytkársky priemysel