Programovanie digitálnych technológií

816

Je tu pre Teba, ak ťa zaujíma programovanie internetových aplikácií, programovanie hier so silným zastúpením techník pre virtuálnu realitu, 3D zobrazovanie či prvky umelej inteligencie, alebo programovanie komerčných podnikových aplikácií, napr. ERP systémov. Títo špecialisti sú veľmi žiadaní a výborne zarábajú.