Propagačné výtvarníctvo

653

Jednoduché prvky a princípy výtvarnej, manuálnej i technickej povahy si žiak osvojuje v rozloženom rade úkonov. Zároveň nadobúda aj základnú kritickú orientáciu posudzovaním svojich výsledkov v konfrontácii s výsledkami spolužiakov. Okrem výtvarnej prípravy a figurálneho kreslenia pribúdajú úlohy reliéfnej a priestorovej povahy, zatiaľ iba modelové, bez konkrétneho funkčného určenia. Syntetizovanie prichádza v ďalších ročníkoch, pribudnú nové predmety – navrhovanie a architektonický dizajn. Úlohy sú formulované tak, aby žiak navrhol a zrealizoval konkrétne artefakty.