Puškár

1492

– 3-ročný učebný odbor

– výroba, oprava športových a poľovníckych zbraní