Puškár

1349

– 3-ročný učebný odbor

– výroba, oprava športových a poľovníckych zbraní