Reklamná tvorba

674

Zameraná širokospektrálne na reklamu vo všetkých typoch médií, využíva moderné softvéry, kresbu rukou, praktické predvedenie tlače spojené s teoretickými znalosťami.