Rybárstvo a vodný manažment

803

Absolventi študijného odboru rybárstvo a vodný manažment sú kvalifikovanými pracovníkmi so širokým záberom teoretických i praktických poznatkov – v chove rýb v rybníkoch, v chove lososovitých rýb, ako aj v chove rýb v oteplených vodách. Zároveň získavajú odborné schopnosti v oblasti spracovania rýb, akvaristiky, športového rybolovu, vodohospodárskej činnosti a ochrany prírody. Absolventi sú odborne spôsobilí vykonávať podnikateľské aktivity v odbore rybárstvo a zabezpečovať služby a činnosť v agroturistike.