Skladový operátor

580

Na podnet zamestnávateľov z oblasti logistiky škola pripravila nový učebný odbor – skladový operátor, absolventi ktorého nájdu v Bratislave a v okolí – kde sa nachádza najväčšia koncentrácia logistických centier a veľkých obchodných spoločností určite uplatnenie. Absolvent tohto odboru bude schopný samostatne zvládnuť  všetky pracovné činnosti v skladových a v obchodných prevádzkach,  technológie práce s obalmi, systém ukladania tovaru, spôsoby nakládky a vykládky tovaru, zvládne navrhovanie jednoduchých pracovných postupov pri uskladňovaní tovaru, vie použiť mobilné skladovacími zariadenia – napr. vysokozdvižný vozík. Absolventi nájdu uplatnenie vo veľkoskladoch, v skladoch veľkých obchodných centier a sú pripravovaní pre prácu v logistických centrách. Okrem toho môžu pracovať aj  na oddeleniach správy majetku  všetkých veľkých výrobných podnikov, ktoré majú tiež svoje skladové priestory.