Staviteľstvo

695

Pripravuje absolventov školy na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti pozemné staviteľstvo, pozemné staviteľstvo so zameraním na architektúru a interiérový dizajn a v oblasti stavebný manažment. Absolvent školy je pripravený na výkon technických hospodárskych funkcií nielen v stavebníctve, ale aj v ďalších oblastiach hospodárstva i súkromného sektora.