Styling a marketing

629

Moderný odbor zameraný na módu spojený s marketingovými stratégiami a základnými ekonomickými znalosťami, študenti získavajú zručnosti v realizačnej dielni, počítačových učebniach a študentských JA firmách.