Tanec

943

– 8-ročné štúdium ukončované maturitnou skúškou a absolventskou skúškou (titul DiS. art)

Zamerania:

Klasický tanec

Ľudový tanec

Moderný tanec