Technik energetických zariadení budov

689

Poď študovať momentálne jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce a kariéru budeš mať istú! Hravo sa uplatníš v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov, ale aj vo firmách zaoberajúcich sa predajom, montážou a servisom energetických zariadení či obnoviteľnými zdrojmi energie a SMART technológiami. Ak budeš šikovný, môžeš si rozbehnúť vlastné podnikanie či už vo výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie alebo ich prevádzkovaní. Takisto môžeš pokračovať na VŠ. Po úspešnom ukončení štúdia získavaš maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21 a osvedčenie servisného technika.