Technik informačných a telekomunikačných technológií

634

– zameraný na IKT v CMV, telematiku a moderné aplikácie – (od školského roka 2021/22)