Technik informačných a telekomunikačných technológií

681

Naučíš sa používať nové technológie, môžeš si vybrať z 3 oblastí: telekomunikačné zariadenia, telekomunikačné služby, informačno-komunikačné technológie.