Technik pre chemický a farmaceutický priemysel

779

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborníkom pri výkone skupiny povolaní zameraných na chemickú a farmaceutickú výrobu, biochemickú výrobu, spracúvanie ropy a petrochemických výrobkov, výrobu a spracovanie polymérov, spracúvanie papiera, v oblasti životného prostredia, a textilnej chémie, ale aj v oblasti obslužných činností logistiky, údržby, dodávky surovín a energií. Štúdium je 4-ročné a končí maturitnou skúškou s výučným listom.