Technik spracovania plastov

626

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborníkom pre celé odvetvie plastikárskej výroby, spracúvania vlákien a plastov, ochrany a tvorby životného prostredia. Výroba a spracovanie plastov je vysoko požadovaným odvetvím od zamestnávateľskej sféry. Štúdium je 4-ročné a končí maturitnou skúškou s výučným listom.