Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

545

Absolventi nájdu uplatnenie v štátnych a súkromných materských školách, školských kluboch detí, na základných školách a v iných školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.