Veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov

695

Absolvent tohto študijného odboru sa uplatní ako veterinárny zdravotník (sestrička) na veterinárnych ambulanciách, klinikách a nemocniciach, v terénnej veľkej praxi, v ZOO, v útulkoch pre zvieratá, ako stredný odborný pracovník vo veterinárnej hygienickej službe, inseminátor a reprodukčný technik, zootechnik, chovateľ zvierat a v asanačnej službe, v oblasti canisterapie a hipoterapie, záchranár.