Vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika

567

Ponúka zaujímavé odborné predmety ako napr. turistika na vidieku, víno v gastronómii, služby v agroturistike, náuka o nápojoch, spoločenská komunikácia, príprava jedál a stolovanie, regionálny národopis a ľudová kultúra a sprievodcovská činnosť. Je vhodný pre uchádzačov, ktorých zaujíma poskytovanie služieb v cestovnom ruchu a v budúcnosti by chceli v tejto sfére kvalifikovane pracovať.