Vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie

627

Odbor vhodný pre študentov, ktorí majú podnikavého ducha a radi sa púšťajú do vlastných projektov. Základné zameranie na vinohradníctvo, vinárstvo a ovocinárstvo je doplnené intenzívnym vzdelávaním v ekonomických predmetoch. Reálnemu podnikaniu sa študenti učia v študentskej firme JA Vinárka. Absolventi odboru sú pripravení podnikať v podmienkach malej a strednej firmy vo vinohradníctve a v ovocinárstve.