Vinohradníctvo a ovocinárstvo

690

– nový študijný odbor od šk. roka 2020/21

Obsah štúdia  je užšie zameraný na najnovšie vinárske technológie a spôsoby ošetrenia vína, ako aj celý technologický proces až po fľašovanie a umenie ponúknuť víno k správnemu jedlu. Vinárski technológovia nájdu uplatnenie v malých i väčších moderných vinárskych podnikoch.