Vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo

647

Ponúka komplexné vedomosti z vinohradníctva, vinárstva, technológie vína a takisto iných nápojov – piva, destilátov, kávy, čaju. Someliér vie prezentovať víno a nápoje, všetky práce spojené so stolovaním a odporučiť vhodné druhy vína a nápojov k jedlám. Vie obchodovať s vínom a viesť vinotéku. Dokonale ovláda zásady spoločenského správania a diplomatický protokol.