Vychovávateľsko – opatroveľská činnosť

473

Absolventi sa uplatnia v oblasti poskytovania opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti (domovy sociálnych služieb, zariadenia opatrovateľskej služby), zároveň v oblasti poskytovania výchovno-vzdelávacích činností (školské kluby detí, detské domovy, centrá voľného času).