Záhradníctvo

630

– 4-ročný študijný odbor

– naučíš sa navrhovať záhrady, verejné priestranstvá, realizovať výsadby podľa navrhnutých projektov a udržiavať ich

– v štúdiu záhradníctva, záhradnej architektúry a floristiky je možné pokračovať aj na vysokej škole