Zdravotnícky laborant

919

Uplatní sa v laboratóriách pri vyšetrení odobranej krvi, moču, výterov, tkanín.