Zlatník a klenotník

702

– 3-ročný učebný odbor

– výroba a oprava šperkov