Zlatník a klenotník

779

– 3-ročný učebný odbor

– výroba a oprava šperkov