Odťahovú službu bude zabezpečovať iná mestská firma, zvýši sa aj cena

612

V Bratislave bude od začiatku februára odťahovať vozidlá mestská firma Mestský parkovací systém, ktorá túto službu preberie od Dopravného podniku Bratislava. Areál odtiahnutých vozidiel sa presunie na Technickú 6, kde bude k dispozícii väčšia kapacita odťahovej plochy. Zvýši sa aj cena za odťah na 130 eur.

Mestský parkovací systém je firmou so stopercentnou majetkovou účasťou mesta Bratislava, ktorú samospráva obnovila v rámci prípravy spustenia celomestskej parkovacej politiky. „MPS bude pre mesto zabezpečovať komplexné služby v oblasti parkovania. Od odťahov, cez služby registrácie a kontroly parkovacej politiky až po správu hromadných garáží a záchytných parkovísk. Odťah vozidiel MPS preberie na základe ukončenia zmluvy na zabezpečovanie odťahovej služby medzi hlavným mestom a DPB, ktorej platnosť skončí k 31. januáru,“ spresnila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Stanovisko odťahovej služby sa premiestni na Technickú 6, kde bude zriadené aj stanovisko mestskej polície na uhradenie pokuty za odťah. 

Hlavné mesto tvrdí, že pre ďalšie fungovanie odťahovej služby a jej efektívne i hospodárne financovanie je nevyhnuté zreálniť cenu za odťah. „Súčasná cena 99 eur bola stanovená ešte v roku 2014, táto suma však DPB nepokrývala reálne náklady súvisiace s prevádzkou odťahovej služby a mesto muselo rozdiel v nákladoch doplácať zo svojho rozpočtu,“ vysvetlila hovorkyňa.

Po analýze nákladov na prevádzku služby sa tak cena za odťah od februára navýši na 130 eur. „Táto suma pokrýva reálne náklady, ktoré zahŕňajú napríklad poskytovanie nepretržitej služby pre výdaj vozidiel či stráženie odtiahnutých vozidiel. Suma za odťah bude prehodnotená po šiestich mesiacoch prevádzky odťahovej služby mestskou firmou tak, aby reflektovala oprávnené náklady,“ podotkla Rajčanová. Príjem za odťah bude priamo príjmom hlavného mesta, pričom MPS si bude mesačne fakturovať od mesta reálne vynaložené náklady, ktoré jej so zabezpečovaním odťahov vzniknú.

Zdroj: TASR