Okolie cintorína na Adámiho ulici v Karlovej Vsi sa dočkalo úpravy

635

Okolie cintorína na Adámiho ulici v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves sa dočkalo úpravy. Vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili chodníky a pribudlo osvetlenie aj zeleň. Informovala o tom Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Poškodené asfaltové plochy a vychodené chodníky v tráve nahradili chodníky z vodopriepustnej dlažby. Architekti nadviazali na existujúce pešie ťahy a vytvorili nové prepojenia tak, aby bolo územie prístupné zo všetkých možných smerov. V okolí cintorína sa vybudovali spevnené bezbariérové chodníky aj terénne schody, ktoré zvyšujú priepustnosť územia.

Zmysel hospodárenia a nakladania s dažďovou vodou sa podľa riaditeľa Sekcie tvorby mestských priestorov na MIB Marcela Dzurillu ukazuje najmä v čase prívalových letných dažďov, striedajúcich sa s dlhšími obdobiami sucha. „Cieľom je efektívnejšie zadržať vodu do podložia, aby sa mohla postupne vypariť do ovzdušia. Prípadne slúži ako záložný zdroj závlahy pre zeleň,“ skonštatoval. Dzurilla tvrdí, že takýmto spôsobom sa zlepšuje a ochladzuje mikroklíma a podmienky pre rast zelene, a tým aj podpora hmyzích a vtáčích spoločenstie

Do existujúcich stromoradí vysadili osem stromov lipy malolistej. Tá je podľa MIB vhodná do mestského prostredia, pretože sa vie dobre adaptovať na znečistené a prehriate ovzdušie. „Do severnej časti riešeného územia pribudli nové dreviny, ktoré vytvárajú zelené ostrovčeky a prirodzene dopĺňajú pôvodnú výsadbu stromov,“ podotkla Krchňavá. Dodala, že v dospelosti budú mať novovysadené dreviny priemer koruny päť až 16 metrov.

V týchto dňoch plošne vysiali trávu, ktorá zanechala biely povlak. Trávnaté plochy tak má nahradiť lúka, ktorá prvýkrát zakvitne budúci rok na jar, priblížila Krchňavá. Pred hlavným vstupom pribudol infopanel so všetkými prevádzkovými informáciami cintorína. Jeho súčasťou je totem. Verejný priestor podľa Krchňavej doplnili lavičky, smetné koše a cyklostojany. Pribudlo aj šesť lámp verejného osvetlenia.

„Priestor bude skolaudovaný v najbližších týždňoch, počas ktorých sa dokončia posledné menšie úpravy, ktoré sa preplánovali na obdobie po Sviatku Všetkých svätých,“ povedala Krchňavá s tým, že projekt bol financovaný z rozpočtu hlavného mesta. Revitalizácia okolia cintorína v Karlovej Vsi je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov. Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto a MIB s podporou Karlovej Vsi. Tvorbu architektonického zadania zastrešil ateliér MAPA architekti.

Zdroj: TASR; Foto: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk