OLO dá ďalšie kompostovateľné vrecká na kuchynský bioodpad

4604

Bratislavské domácnosti zapojené do zberu kuchynského bioodpadu, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie vyzdvihnúť v centrále mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu na Ivanskej ceste. Urobiť tak budú môcť od 1. marca. K dispozícii budú aj tým, ktorí si ich vlani vyzdvihnúť nestihli. OLO zároveň mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 1x na 2x za 7 dní. 

„Snahou je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. O ďalších spôsoboch distribúcie aktuálne prebieha s mestskými časťami diskusia,“ približuje Zuzana Balková z OLO. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, a to každý pondelok až piatok v čase od 7.00 do 16.00 h. V prípade rodinných domov by mali obyvatelia najprv zákaznícke centrum kontaktovať a dohodnúť si ďalší postup pri preberaní nádob i kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

OLO zároveň mení interval odvozu tohto druhu odpadu. Po novom sa bude odvoz realizovať dvakrát za týždeň, platiť to bude až do 2. decembra. Interval sa totiž mení sezónne na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Zároveň sa pre optimalizáciu zvozov vo vybraných mestských častiach menia aj odvozové dni.

Zmena sa dotýka približne 6400 odvozových miest v Bratislave okrem mestských častí Vajnory, Jarovce a Čunovo. „Obyvateľov rodinných domov, ktorých sa zmena týka, bude OLO informovať elektronicky, prostredníctvom SMS a e-mailu. O zmene bude informovať aj správcov bytových domov,“ podotýka Balková. Odvozové dni si môže obyvatelia skontrolovať aj na webe www.olo.sk.

Bratislava mala podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského bioodpadu z domácností najneskôr do 1. januára 2023. Do zberu sú zapojené všetky mestské časti. Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca januára 2023 sa Bratislavčanom podarilo vyzbierať viac ako 5000 ton kuchynského bioodpadu.

Zdroj: TASR