OLO predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 2. decembra

766

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 2. decembra. Informuje o tom na svojom webe.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň), vykoná OLO posledný odvoz tohto odpadu v období od 21. do 25. novembra. Tým, ktorí majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň), tento odpad odvezie v období od 28. novembra do 2. decembra. Presné termíny nájdu obyvatelia na webovej stránke www.olo.sk.

Ak obyvatelia zmeškajú termín posledného odvozu, nemusia sa obávať. Využiť môžu zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste, a to celoročne. Otvorený je od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je zatvorený.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Štandardne ho realizuje OLO sezónne, a to od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. Prvý zvoz v budúcom roku bude realizovaný podľa harmonogramu od 1. marca 2023.

Zdroj: TASR; Foto: OLO