OLO začalo s odvozom bioodpadu zo záhrad

4036

Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala tento týždeň s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Realizovať ho bude do novembra v intervale raz za 14 dní.

Deň odvozu bioodpadu v jednotlivých oblastiach, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe. V prípade pochybností si ho môžu zistiť aj priamo na internetovej stránke OLO (www.olo.sk). Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť vždy deň pred plánovaným odvozom.

Odvážanie odpadu zo záhrad

Hnedá zberná nádoba slúži na odvoz kvetov, štiepkov, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny a buriny. Dávajte pozor, aby sa v nádobe nenachádzali sáčky a to ani biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad. Pozor na kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a podobne.

Odpad firma OLO odváža do kompostárne, kde sa spracováva na kompost.

Biologický odpad je možné bezplatne odovzdávať počas celého roka aj v zbernom dvore spoločnosti OLO alebo v niektorých zberných dvoroch.

Nádoby obsahujúce odpad, ktorý do nich nepatrí, nebudú vyprázdnené a odvoz sa bude považovať za nevykonaný. Držiteľ odpadu je pritom povinný ho vytriediť a odovzdať na miesto určenia.

Požiadajte o kompostér

OLO pokračuje v distribúcií hnedých zberných nádob z kompostérov pre rodinné domy.

Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Potrebné je, aby správca nehnuteľnosti podal žiadosť o kompostér na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií na Blageovovej 9. Podmienkou odsúhlasenia je vzťah bytového domu k pozemku so zeleňou. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Užitočné linky: www.olo.sk alebo https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Zdroj: OLO