Online protidrogová prednáška na Nevädzovej

827

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave aj napriek izolácii svojich žiakov nezabúda ani na protidrogovú prevenciu. V spolupráci s občianskym združením RE/set a za podpory Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovala prednášku lektora JUDr. Rastislava Ďuroveho prostredníctvom online konferencie pre svojich tretiakov.

Žiaci sa dozvedeli o:
1. všeobecné informácie o najznámejších a najdostupnejších legálnych aj nelegálnych látkach,
2. riziká a zdravotné a sociálne dôsledky užívania týchto látok,
3. možnosti prvej pomoci a odbornej pomoci v prípade problémového užívania drog,
4. súvisiace trestnoprávne dôsledky spojené s obstarávaním a držbou nelegálnych drog,
5. základy zdravého životného štýlu a základné zručnosti odmietnutia drogy v prípade ponuky.

Aj v týchto neľahkých podmienkach prednáška mala veľmi živú atmosféru, študenti sa aktívne zapájali do diskusie k daným témam. Táto forma bola inovatívna a obohacujúca pre všetkých zúčastnených.